Baleset részletek


1968.01.11.   16:12
Felsõzsolca
424 137  +  V43 103916,12-kor a IV. vágányra bejáró, Miskolcról Hidasnémetibe tartó, 1534 sz. személyvonatba a 8. sz. váltón beleütközött a III. vágányon körüljáró villamos mozdony. A személyvonatot továbbító gõzmozdony belefúró-dott a tolatást végzõ villamos mozdonyba és 50 m hosszan tolta azt maga elõtt. A gõzös kisiklott, szerelvénye összetorlódott, az utána sorozott Dn 65804 psz. kalauzkocsi felemelkedett és összetörte a Bahv 4267 psz. személykocsi homlokfalát.1 utas meghalt, 16 megsebesült. A 8. váltó kisebb mértékben megsérült. A jobb vágány 18,40-ig a bal 22,15-ig a forgalom elõl el volt zárva.
A II. vágányra érkezett 411/II. sz. vonat mozdonyvezetõjét a külsõs szóban értesítette, hogy ,,ügyesen, a III. sz. vágányon körüljár vonatra! A felkiáltott közleményt a mozdonyvezetõ fejbólintással és ,,vettem szóval nyugtázta, majd megindult az I.sz. õrhely irányába. Itt megállt, majd a mozdonyvezetõ és gépkezelõje vezetõállást cserélt, majd az I. sz. õrhelyrõl adott jelzésre megindultak a III. vágányon. Ekkor a mozdonyvezetõ a sebességet az elõírt max. 40 km/h sebesség helyett elõször 60, majd 70, kb. 500 méterrel a határjelzõ elõtt 80 km/h-ra növelte. Kb. 300 m-rel a kijárati jelzõ elõtt a fokozatkapcsolót lezárta és a kiegészítõ fékkel fékezni kezdte a gépet. Látva, hogy határon belül már nem tud megállni, az eddigi fékerõt alkalmazva tovább haladt. A gép 60 m megté-tele után 40 km/h sebességre fékezõdött, majd a további 40 m megtétele után alkalmazott erõsebb fékezésre 80 m-en keresztül 25 km/h sebességgel haladt és ezzel a sebességgel ütközött a bejáró személyvonattal.
A rendelkezõ szolgálattevõ beállította a vágányutat az érkezõ 1534 sz. vonat számára, majd rögtön ez után kezelte a bejáratot is. Miközben a villanygép megindult visszafelé a III. vágányon, a személyvonat az elõ- és a bejárati jelzõ között haladt kb. 45-50 km/h sebességgel. A kettõ sárgával álló jelzõ mellett elhaladva behaladt az állomásra. A 2. sz. váltón haladt kitérõ irányba, mikor mozdonyvezetõje észrevette a III. vágányon közeledõ villamos mozdonyt. Néhány pillanattal késõbb vette észre a II. sz. õrhely váltóõre által adott ,,megállj jelzést. Azonnal gyorsfékezett és vész sípjelzést adott, de az ütközést már nem tudta elkerülni, bár sebessége 40 km/h-ról 21 km/h-ra csökkent az ütközés pillanatára. A rendõrség elõzetes letartóztatásba helyezte a forgalmi szolgálattevõt aki nem szüntette be idõben a tolatást - és a villamos mozdony vezetõjét - aki a megengedettnél nagyobb sebességgel végezte a tolatást. A balesetvizsgáló bizottság jelentése alapján õket késõbb felelõsségre vonták.