JELZÉSEK


KÉP JELENTÉS
Biztosított fény bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők
Megállj!
Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 120 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn Megállj-jelzés várható.
Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 120 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj-jelzés várható.
Szabad legfeljebb 120 km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad legfeljebb 120 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 120 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad legfeljebb 120 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad legfeljebb 120 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad legfeljebb 120 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj-jelzés várható.
Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 120 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj-jelzés várható.
Hívójelzés. Olyan sebességgel lehet a jelző mellett elhaladni (legfeljebb 15 km/h), hogy a jelentkező akadálynál meg lehessen állni.
Szabad legfeljebb 15 km/h sebességgel. Fel kell készülni a következő Megállj állású jelző előtti megállásra..
Biztosított alak bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők
Megállj!
Megállj!
Szabad sebességcsökkentés nélkül.
Szabad sebességcsökkentés nélkül.
Szabad csökkentett sebességgel.
Nem biztosított fény bejárati jelzők
Megállj!
Szabad.
Nem biztosított fény térközjelzők
Megállj!
Szabad.
Nem biztosított alak bejárati jelzők
Megállj!
Szabad.
Nem biztosított alak térközjelzők
Megállj!
Szabad.
Biztosított fényjelzők külön előjelzője
Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn Megállj-jelzés várható.
Háromfogalmú alak előjelző
A főjelzőn Megállj-jelzés várható.
A főjelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
A főjelzőn csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Biztosított kétfogalmú alak előjelző
A főjelzőn Megállj-jelzés várható.
A főjelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező jelzés várható.
Nem biztosított fény bejárati és térközjelzők előjelzője
A főjelzőn Szabad-jelzés várható.
A főjelzőn Megállj-jelzés várható.
Tolatásjelzővel egyesített fény főjelző
Szabad a tolatás.
Tolatásjelző
Tilos a tolatás.
Tilos a tolatás.
Tilos a tolatás.
Szabad a tolatás.
Szabad a tolatás.
Szabad a tolatás.
Gurításjelző
Guríts!
Guríts!
Gyorsíts!
Gyorsíts!
Lassíts!
Lassíts!
Megállj!
Megállj!
Vissza!
Vissza!
Fékpróbajelző
Befékezni!
Féket feloldani!
Fék rendben!


TÁBLÁK

JELZŐ JELENTÉSE ÁBRA
A váltó csúccsal és gyökkel szemben haladó menet részére egyarány az egyenes irányba áll.
A váltó gyökkel szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.
A váltó csúccsal szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.
A váltó a főirányba áll.
A váltó a mellékirányba áll.
A váltó főirányból mellékirányba áll.
A váltó mellékirányból főiránybairányba áll.
TÁBLA JELENTÉSE
MEGÁLLÁS HELYE. ÁLLOMÁSOKON, MEGÁLLÓHELYEKEN A SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VONATOK MEGÁLLÁSI HELYÉNEK MEGJELÖLÉSÉRE HASZNÁLJÁK.
EGYSZERŰ ÚTÁTKJÁRÓJELZŐ. Fokozott figyelésre hívja fel a figyelmet, és mellette a Figyelj-jelzést kell adni.
KÜLÖNLEGES ÚTÁTJÁRÓJELZŐ. 300m-el AZ ÁTJÁRÓ ELŐTT KELL ELHELYEZNI ÉS A KÜRT HASZNÁLATÁT VONJA MAGA UTÁN.
FÉNYSOROMPÓT ELLENŐRZŐ ÚTÁTJÁRÓJELZŐ. Csak a vonat közeledésekor jelez. A fénysorompó az út felé Megállj jelzést ad.
FÉNYSOROMPÓT ELLENŐRZŐ ÚTÁTJÁRÓJELZŐ. Vagy nincs a közelben vonat, vagy - ha van vonat - a fénysorompó használhatatlan. A mozdonyvezető az első szolgálati helyen jelenteni köteles.
FÉNYSOROMPÓT ELLENŐRZŐ ÚTÁTJÁRÓJELZŐRE FIGYELMEZTETŐ TÁBLA. Az útátjárójelző előtt legalább 150 m-re van.
TOLATÁSI HATÁR. AZT A PONTOT JELÖLI, AHONNAN MÁR CSAK ENGEDÉLLYEL LEHET TOLATNI.
ÁRAMSZEDŐT LE! 30m-el AZ ELŐTT KELL KITENNI, AHOL AZ ÁRAMSZEDŐT LE KELL ENGEDNI.
ÁRAMSZEDŐT FEL! 30m-el AZ ELŐTT KELL KITENNI, AHOL AZ ÁRAMSZEDŐT FEL KELL ENGEDNI.
FŐMEGSZAKÍTÓT KI! 30m-el AZ ELŐTT KELL KITENNI, AHOL A FŐMEGSZAKÍTÓT KI KELL KAPCSOLNI.
FŐMEGSZAKÍTŐT BE! 30m-el AZ ELŐTT KELL KITENNI, AHOL A FŐMEGSZAKÍTÓT BE KELL KAPCSOLNI.
VILLANYMOZDONY ÁLLJ! OTT KELL KITENNI, AHOL A MOZDONNYAL MEG KELL ÁLLNI.
VÁLTÓN BALRA HALADÓ VILLANYMOZDONY ÁLLJ! OTT KELL KITENNI, AHOL A MOZDONNYAL MEG KELL ÁLLNI.
VÁLTÓN EGYENESEN HALADÓ VILLANYMOZDONY ÁLLJ! OTT KELL KITENNI, AHOL A MOZDONNYAL MEG KELL ÁLLNI.
VÁLTÓN JOBBRA HALADÓ VILLANYMOZDONY ÁLLJ! OTT KELL KITENNI, AHOL A MOZDONNYAL MEG KELL ÁLLNI.
KIEGÉSZÍTŐ JEL. A "VILLANYMOZDONY ÁLLJ" JELZÉSEK ETTŐL A TÁBLÁTÓL ÉRVÉNYESEK, HA A SZERELVÉNY TOLVA KÖZLEKEDIK.
ÁRAMSZEDŐT LE, FŐMEGSZAKÍTÓT KI, VILLANYMOZDONY ÁLLJ JELZÉSEK ELŐTT 250m-el HELYEZIK EL.
FÁZISHATÁR. 50m-el A FÁZISHATÁR ELŐTT KELL KITENNI.
A PÁLYÁN MUNKÁSOK DOLGOZNAK! A MUNKAHELY ELŐTT FÉKÚT TÁVOLSÁGBAN KELL KITENNI ÉS FIGYELJ JELZÉST KELL ADNI AZ ELHALADÁSKOR.
LASSÚMENET 5km/h SEBESSÉGGEL.
LASSÚMENET 10km/h SEBESSÉGGEL.
LASSÚMENET 20km/h SEBESSÉGGEL.
LASSÚMENET 30km/h SEBESSÉGGEL.
LASSÚMENET 40km/h SEBESSÉGGEL.
LASSÚMENET 50km/h SEBESSÉGGEL.
LASSÚMENET 60km/h SEBESSÉGGEL.
LASSÚMENET 70km/h SEBESSÉGGEL.
LASSÚMENET 80km/h SEBESSÉGGEL.
LASSÚMENET 90km/h SEBESSÉGGEL.
LASSÚMENET 100km/h SEBESSÉGGEL.
LASSÚMENET KEZDETE.
LASSÚMENET VÉGE.
JÁRHATATLAN PÁLYARÉSZ ELŐJELZŐJE, MELY FÉKÚTNYI TÁVOLSÁGBAN VAN ELHELYEZVE.
JÁRHATATLAN PÁLYARÉSZ KEZDETE.
Ha az érkező vonatot nem lehet beengedni a szolgálati helyre, a V-betűs jelző mellett kézijelzéssel Megállj-jelzést kell adni.
FÉKÚT ELEJE! A kétvágányű pálya állomása előtt azt jelzi, hogy az állomás előtt a helytelen vágány mellett csak hívójelzést adó bejárati jelző van.
TŰZVESZÉLY JELZŐ! Csak a nyílt pálya és a rakodó-, ill iparvágány azon részének elején kell alkalmazni, ahol a pálya közelében gyúlékony anyag van.
A különleges jelző hótoló menetek részére táblát a hófúvás veszélyének kitett pályarészek útátjárói előtt 30 m-re van mindkét irány felől. A jelzőnél az ekelapot és a jégtörő sarkantyúkat fel kell emelni, és csak az ellenkező iránynak megfelelő jelző mellett szabad visszaengedni.
A figyelmeztető jeleket jelyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított nyíltvonali váltók előtt általános fékúttávolságban kell felállítani. A nyíl a váltó szabványos állását mutatja. A váltóhoz legfeljebb 15 km/h sebességgel lehet közelíteni, és csak akkor lehet gyorsítani, ha a váltó szabványos állásban áll.
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel. A nyíl a benyúlás iránya felé mutat, és a létesítmény űrszelvénybe nyúló részére van felfestve.
Nagyfeszültségre figyelmeztető jel. Alkalmazását az E. 101. sz. Utasítás szabályozza
Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel. A vasúti pályát keresztező nagyfeszültségű villamos távvezeték szélső vezetőjétől mindkét irányban, 750 kV feszültség esetén 40 m, 400 kV feszültség esetén 28 m távolsában kell elhelyezni. A két tábla között napi max 3 órát szabad tartózkodni. A táblán szereplő szám azt a magasságot határozza meg, ameddig a vezeték még biztonságban megközelíthető.
A szerelvény villamos fűtés alatt áll! A kocsik közé belépni, a kapcsolatot megbontani, vagy a kocsik alatt javítást végezni tilos. A villamos kapcsolásokat végző dolgozó teszi ki a feszültés alá helyezés előtt a domború ütközőre, és onnan csak a feszültségmentesítés után veheti le.
FEDEZŐJELZŐVEL NEM RENDELKEZŐ MEGÁLLÓHELYRE FIGYELMEZTETŐ TÁBLA.
BEJÁRATI JELZŐRE FIGYELMEZTETŐ TÁBLA 2 m-el A JELZŐ ELŐTT.
ELŐJELZŐVEL NEM RENDELKEZŐ BEJÁRATI JELZŐRE FIGYELMEZTETŐ TÁBLA 2 m-el A JELZŐ ELŐTT.
ELŐJELZŐ; 100 m.
ELŐJELZŐ; 200 m.
ELŐJELZŐ; 300 m.
ÜTKÖZŐBAK ELŐJELZŐ; 50 m.
ÜTKÖZŐBAK ELŐJELZŐ; 100 m.
ÜTKÖZŐBAK ELŐJELZŐ; 150 m.
VÁGÁNY VÉGE JELZŐ, AZ ÜTKÖZŐBAKON HELYEZIK EL.
A VEETŐÁLLÁS JELZŐ
RÉGI JELZŐ JELENTÉSE ÚJ JELZŐ
A KÖVETKEZŐ JELZŐN SZABAD JELZÉS VAN!
A KÖVETKEZŐ JELZŐN 120 km/h JELZÉS VAN!
A KÖVETKEZŐ JELZŐN 80 km/h JELZÉS VAN!
A KÖVETKEZŐ JELZŐN 40 km/h JELZÉS VAN!
A KÖVETKEZŐ JELZŐN MEGÁLLJ JELZÉS VAN!
A MOZDONY MEGÁLLJ JELZÉS MELLETT HALADT EL! HA A VONAT GYORSABBAN HALAD, MINT 15 km/h, AKKOR A VÉSZFÉK ÜZEMBE LÉP.
A VEZETŐÁLLÁSJELZŐ NEM MŰKÖDIK! A BERENDEZÉS ELROMLOTT, VAGY OLYAN PÁLYASZAKASZRA ÉRT, AHOL NINCS KIÉPÍTVE A VONATBEFOLYÁSOLÓ.
SZABAD A TOLATÁS AZ TOLATÓÜZEMNEK MEGFELELŐ 40 km/h-VAL!
KÉZJELZÉSEK
NAPPAL JELENTÉSE
MEGÁLLJ!
A VONAT SZÉTSZAKADT!
LASSAN!
TÁVOLODJ TŐLEM!
KÖZELEDJ FELÉM!
Figyelj!egy hosszú hang (-)
Vonat állt meg a bejárati jelző előtt! A jelzést menetrendszerint közlekedő vonat mozdonyvezetője köteles adni, ha a vonatot a bejárati jelzőnél megállították.két hosszú hang (--)
Tolatást megkezdeni!három hosszú hang (---)
Tolatást megszűntetni!két hosszú, egy rövid, egy hosszú hang (--.-)
A vonat indul! A jelzést a tolómozdony nélkül légfékezéssel közlekedő nem személyszállító vonatok mozdonyvezetői indulás előtt és áthaladás közben, személyszállító vonatok mozdonyvezetői nyíltvonali rendkívüli megállás esetén indulás előtt kötelesek adni.egy rövid hang (.)
A féket húzd meg! A jelzést a mozdonyvezető a sebesség csökkentése céljából köteles adni tolatás közben. A jelzés elhangzása után a kézifékek kezelésére kijelölt vonatkísérők kötelesek a rendelkezést végrehajtani.három rövid hang (...)
A féket erszd meg! A jelzést a mozdonyvezető a sebesség növelése céljából köteles adni tolatás közben. A jelzés elhangzása után a kézifékek kezelésére kijelölt vonatkísérők kötelesek a rendelkezést végrehajtani.egy hosszú, egy rövid, egy hosszú hang (-.-)
Vészsíp-jelzés. A jelzést légfékezéssel közlekedő vonat mozdonyvezetője köteles adni, ha megállapítja, hogy a légfékberendezés nem működik. A kézifékes vonatrészen szolgálatot teljesítő vonatkísérő a jelzés elhangzása után köteles a kéziféket azonnal meghúzni, a légfékes vonatrészen szolgálatot végzők először a vészfékváltót, utána a kéziféket kötelesek meghúzni.A féket húzd meg többszőr egymás után (... ... ...)
A vonatot vészfékkel állították meg! A jelzést légfékezéssel közlekedő vonat mozdonyvezetője köteles adni, ha a vonat a vészfék meghúzása miatt állt meg. A vonatkísérők kötelesek megállapítani a vészfék meghúzásának okát, s annak megfelelően cselekedni, majd a vészfékváltót alapállásba állítani.A féket ereszd meg kétszer egymás után (-.--.-)